Rijkssubsidie voor bibliotheken in Harkstede en Zuidbroek

Gemeente Midden-Groningen heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Rijkssubsidie van €420.000,- ontvangen voor de bibliotheken in Harkstede en Zuidbroek. Hiermee kunnen beide bibliotheken hun gebouw en inrichting aantrekkelijker maken, vaker open zijn en meer activiteiten voor verschillende groepen inwoners organiseren.

Rijkssubsidie voor toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen
De bijdrage die gemeente Midden-Groningen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor beide bibliotheken ontvangt is bedoeld om bestaande bibliotheekvoorzieningen te versterken. Zeker in Coronatijd bleek hoe belangrijk de rol van bibliotheken in onze samenleving zijn. Niet alleen als klassieke boekenuitleen, maar juist ook als ontmoetingsplek voor jong en oud en om aan activiteiten mee te doen die goed zijn voor de persoonlijke ontwikkeling. Zoals het leren omgaan met de computer om te kunnen blijven meedoen in de digitale samenleving.

Plannen voor bibliotheek in Harkstede krijgen een impuls
In de jaren voorafgaand aan de gemeentelijke herindeling in 2018 was er in de bibliotheek in Harkstede sprake van teruggang in oppervlakte, openingstijden en activiteiten. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan plannen voor MFA De Borgstee, waar de bibliotheek is gehuisvest, waardoor deze subsidie op een heel goed moment komt. Naast de bibliotheek zitten er ook andere partners in het gebouw waarmee samen een totaalplan gemaakt kan worden. Deze extra impuls kan deze ontwikkeling versterken.

Bibliotheek Zuidbroek kan aangepast worden aan de wensen van deze tijd
De bibliotheek in Zuidbroek zit al meer dan 20 jaar in dorpscentrum De Broeckhof, een zalencentrum met diverse dorpshuisactiviteiten. Ondanks ieders inzet is er sprake van een enigszins gedateerd gebouw en een verouderde inrichting. De bibliotheek moet voor de inwoners van Zuidbroek een plek worden waar ze graag naar toe gaan en die voorziet in de behoefte van het dorp. Niet alleen met een passende collectie maar ook met activiteiten. Met de subsidie kan nu geïnvesteerd worden om de inrichting aan te passen naar de eisen van deze tijd en kunnen er extra activiteiten georganiseerd worden, zoals cursussen digitale vaardigheden.

Wethouder Annemiek Hoesen: “We zijn erg blij dat onze bibliotheken zijn geselecteerd. Met dit geld kunnen we de bibliotheken in Harkstede en Zuidbroek aantrekkelijker maken voor nu en in de toekomst. Zo bereiken we verschillende groepen inwoners met interessante activiteiten en kunnen de bibliotheken een fijne ontmoetingsplek zijn. Dat is ontzettend belangrijk voor taalontwikkeling van onze inwoners en voor leefbaarheid in deze dorpen”.