Subsidie voor goedkopere groene daken en regentonnen en afkoppelen van hemelwatertoevoer voor inwoners en bedrijven

Het college heeft dinsdag 12 maart de subsidie klimaatadaptatie Midden-Groningen 2024 vastgesteld. Met deze subsidie kunnen inwoners en bedrijven goedkoper groene daken aanleggen, afkoppelen van riolering als het gaat om hemelwater en regentonnen kopen.

Door de verandering van het klimaat is steeds meer wateroverlast door periodes van extreme regenval en extreme droogte in periodes met weinig regen. Minder stenen en meer groen kunnen de gevolgen daarvan tegengaan. Om inwoners en bedrijven te stimuleren dat te doen, stelt de gemeente een subsidie beschikbaar. Deze subsidieregeling komt uit de uitvoeringsagenda van het klimaatadaptatieplan Midden-Groningen dat op 8 juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Wethouder Erik Drenth: “Inwoners en bedrijven kunnen €30 euro subsidie aanvragen als ze een regenton kopen. Bij het aanleggen van een groen dak kunnen ze €20 subsidie per vierkante meter krijgen. En voor het afkoppelen van hemelwatertoevoer is de subsidie tussen de €2,00 en €2,67 per vierkante meter. Deze maatregelen zijn energie- en waterbesparend en betekenen ook besparing in kosten. Door water op te vangen en her te gebruiken hoeft minder water gebruikt te worden. En groene daken werken isolerend en daardoor energiebesparend.”

Subsidie aanvragen
De verwachting is dat de aanvraagformulieren voor de subsidies eind maart op de gemeentelijke website staan. Bewoners en bedrijven kunnen de subsidies dan aanvragen via https://www.midden-groningen.nl/subsidies. De gemeente informeert inwoners en bedrijven nog extra over de subsidieregeling via de website, sociale media en de Regiokrant.