Wethouders ondertekenen manifest duurzaam inkopen

Dinsdag hebben wethouders Erik Drenth (Duurzaamheid) en Markus Ploeger (Inkoop) het Manifest MVOI (maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen) getekend. Zij deden dit in aanwezigheid van Brenda Vervoorn van het ministerie van I&W (initiatiefnemer van het Manifest MVOI). Het manifest helpt de gemeente Midden-Groningen met het bereiken van haar ambities op het gebied van duurzaamheid door op een verantwoorde manier in te kopen.

Duurzaamheid
Wethouder Drenth: “We willen het goede voorbeeld geven als gemeente door ons bij elke aankoop af te vragen of de koop nodig is en zo ja, op welke duurzame en sociale manier dat het beste kan. Daarbij kijken we naar klimaat, milieu en biodiversiteit, circulariteit, social return, diversiteit en inclusie, en ketenverantwoordelijkheid.”

Inkoop
Wethouder Ploeger: “Elk jaar koopt de gemeente Midden-Groningen voor ongeveer 150 miljoen euro aan diensten en producten. Met MVOI gaan we bij de inkoop niet alleen kijken naar de functionaliteit van een aankoop en het geld. Waar dat kan willen we bij wat we inkopen meer ruimte geven aan duurzaamheid en kijken of het maatschappelijk verantwoord is. Dat doen we door andere kwaliteitseisen of criteria toe te voegen aan de inkoopprocedure.”

MVOI-actieplan
Elke ondertekenaar van het manifest dient uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op te stellen. In het actieplan leggen partijen vast welke concrete acties ze gaan uitvoeren om hun inkoopproces te verduurzamen. Inmiddels hebben rond de 90 ministeries, provincies en gemeenten het Manifest MVOI getekend.