Kick-off Tijd voor Toekomst op dr. Aletta Jacobs College

Vanochtend was de officiële start van de tweejarige pilot Tijd voor Toekomst op het Aletta Jacobs College. Gedeputeerde Tjeerd Van Dekken en wethouder Erik Drenth gaven gezamenlijk het startsein voor de pilot. Met deze pilot slaan de provincie Groningen, de gemeente Midden-Groningen en dr. Aletta Jacobs College de handen ineen voor inclusief onderwijs, zodat ook kinderen die het lastig hebben hun plek behouden binnen de school.

Eerste project op voortgezet onderwijs
In Midden-Groningen is het programma Tijd voor Toekomst al op veel basisscholen actief. De tweejarige pilot van Tijd voor Toekomst op het dr. Aletta Jacobs College is het eerste project in het voortgezet onderwijs. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen vanuit het regionaal arrangement leefbaarheid en het lokale plan Hart voor Midden-Groningen. Gedeputeerde Tjeerd Van Dekken: “De provincie investeert hierin omdat we heel erg enthousiast zijn over de vernieuwende aanpak in inclusief onderwijs die het Aletta Jacobs College kiest. Deze aanpak, samen met de intensieve samenwerking met de gemeente Midden-Groningen, is een mooi voorbeeld voor andere middelbare scholen in de provincie Groningen.”

Koploper
Het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand wil koploper worden in inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen onderwijs moeten krijgen, ook al zijn er hobbels waar deze leerlingen eerst overheen moeten. School, jongerenwerk, sociaal team en de gemeente kijken samen naar oplossingen en mogelijkheden die dichtbij (in school, thuis of wijk/dorp) te vinden zijn om de jongere verder te helpen. Daarbij wordt er ingezet op de gouden driehoek: gezin, school en het kind.

Activiteiten
Het dr. Aletta Jacobs College zal (in samenwerking met eerdergenoemde partners) werken aan het anders ontwerpen van de context waarin leerlingen opgroeien en leren. De activiteiten van het project richten zich op het ontwikkelen van vaardigheden als zelfredzaamheid, zelfstandigheid, initiatiefrijkheid, weerbaarheid en veerkracht bij leerlingen.
De school gaat onder andere docent- en leerlingentrainingen verzorgen in het verbeteren van een aantal vaardigheden. Voorbeelden zijn sport en weerbaarheidsactiviteiten, pmt (psychomotorische therapie) en activiteiten om de sociale vaardigheden van jongeren te versterken. Dat gebeurt in groepsverband en soms met individuele jongeren.
Wethouder Erik Drenth; “Het is ontzettend belangrijk dat we activiteiten ontwikkelen die de kansengelijkheid van schoolkinderen in Midden-Groningen vergroten. We doen dat al enige jaren heel succesvol op basisscholen en daarom ben ik heel blij dat we met deze pilot nu ook gaan uitbreiden naar het voortgezet onderwijs.”

Tijd voor Toekomst
Het Hart voor Midden-Groningen programma Tijd voor Toekomst is gericht op het vergroten van de kansengelijkheid van kinderen. Het programma investeert in de toekomstige generatie, zodat ieder kind zoveel mogelijk dezelfde kansen krijgt door extra activiteiten, begeleiding en aandacht via school. Het programma is heel succesvol in Midden-Groningen. Zo breidt de verrijkte schooldag dit schooljaar uit van 7 naar 12 basisscholen en het aantal basisscholen met een kind-ouder-ondersteuner groeit van 14 naar 20. Met deze pilot komt daar nu de uitbreiding van het programma naar het voortgezet onderwijs bij.