Samen sterk voor een veilig buitengebied in Ommelanden-Midden

Het uitgestrekte, landelijke gebied in de regio is de trots van veel inwoners hier. Criminelen vinden het buitengebied ook aantrekkelijk. Om inwoners en ondernemers in het buitengebied hier meer bewust van te maken, sloegen de drie gemeenten, politie, RIEC, brandweer, LTO, Platform Veilig Ondernemen, Terra MBO en het CCV de handen ineen voor het project ‘Samen sterk voor een veilig buitengebied’. In de periode van begin oktober tot eind november organiseerden zij een bijeenkomst voor agrariërs, een online campagne en gesprekken met agrariërs op hun boerderij.

De boer op…
Half november trokken medewerkers van gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Pekela samen met het RIEC Noord-Nederland, de politie Ommelanden-Midden en het Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland het buitengebied van de drie gemeenten in. In totaal zijn er ongeveer 150 adressen bezocht. De medewerkers spraken met de ondernemers over diefstal, de risico’s van ondermijning, afvaldumpingen, personele uitbuiting, nut en noodzaak van het doen van meldingen. Uit de gesprekken met de agrariërs kwam naar voren dat de sociale controle in het buitengebied over het algemeen groot is. Veel agrariërs zijn op de hoogte van de risico’s van ondermijning en zijn alert. De meldingsbereidheid kan nog worden verbeterd. Niet iedereen is goed op de hoogte van het belang van melden, maar ook bij wie wat gemeld kan worden.

Beter voorkomen dan genezen
Criminaliteit in het buitengebied is een groeiend probleem. Het veroorzaakt een onveilige leefomgeving voor inwoners in de omgeving. Ook agrariërs zijn regelmatig het slachtoffer. Met verschillende activiteiten willen de deelnemende partijen de weerbaarheid en veiligheid van de inwoners vergroten en ondermijnende criminaliteit uit het buitengebied weren.
Op donderdag 2 november 2023 werd hierover een bijeenkomst georganiseerd. In totaal waren bijna 70 agrariërs aanwezig. Met hen werd gesproken over het voorkomen van diefstal van o.a. GPS-apparatuur, voorkomen dat een hacker een systeem platlegt, signalen van drugscriminaliteit en hoe agrariërs op een veilige manier hun schuur of loods kunnen verhuren.

Niet onder mijn neus
Eén op de vijf boeren in Nederland geeft aan wel eens door criminelen te zijn benaderd. Eigenaren van schuren of loodsen in het buitengebied worden benaderd voor het verhuren van schuren. Criminelen zoeken actief naar zulke locaties en huren deze met leugens en de belofte van hoge contante bedragen. Als iemand het financieel al heel lastig heeft, dan kan het verhuren van een leegstaande schuur heel aantrekkelijk zijn. Maar dit is nooit zonder gevolgen. Wanneer iemand eenmaal ja zegt tegen criminelen, is er geen weg terug. Criminaliteit brengt ook gevaar met zich mee. Zo is er een groot brand- en ontploffingsgevaar en loopt iemand grote kans betrokken te raken bij geweld. Met de online campagne ‘Niet onder mijn Neus’ zijn inwoners gewezen op de gevaren en op welke signalen je moet letten om drugscriminaliteit te voorkomen.

Samen sterk voor een veilig buitengebied
Het project Samen sterk voor een veilig buitengebied is een samenwerking van de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Pekela, LTO Noord, politie Ommelanden-Midden, brandweer, Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Terra MBO en het RIEC Noord-Nederland. Medio december wordt ‘Samen sterk voor een veilig buitengebied’ geëvalueerd. Dan wordt ook gekeken naar het eventuele vervolg.