Succesvol project ‘buurtgezinnen’ voortgezet en uitgebreid

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Tegelijk helpen buurtgezinnen om zo eenvoudig en zo vroeg mogelijk problemen te voorkomen of te beperken.

In Midden-Groningen draait het project Buurtgezinnen sinds 2021 en met succes. Er zijn sinds de start 18 succesvolle koppelingen gemaakt. Omdat de aanpak tot goede resultaten leidt, is de samenwerking tussen de gemeente en stichting Buurtgezinnen per 1 november 2023 verlengd en uitgebreid. Zo is er ruimte om meer gezinnen aan elkaar te koppelen. Een gevolg daarvan is dat er ook meer zogenoemde steungezinnen nodig zijn.

Op dit moment zoekt regiocoördinator Christien Smit voor 13 gezinnen een steungezin. En maandelijks komen daar nieuwe aanvragen bij: “Elk gezin dat zich aanmeldt heeft zijn eigen specifieke hulpvraag en daar past niet ieder ander gezin bij. Soms is het praktisch als gezinnen dicht bij elkaar wonen, maar soms krijg ik ook de vraag voor steun juist buiten de eigen buurt. De één is erg geholpen als hun zoontje of dochtertje een middag door de week bij een ander gezin gaat spelen om bijvoorbeeld naar de Voedselbank te kunnen en voor de ander is er echt hulp in het weekend nodig. Elke koppeling is dus maatwerk. En behalve dat hulp van een ander gezin veel betekent voor de vraaggezinnen, doet het ook veel met de steungezinnen. En dan gaat het niet alleen om de voldoening om een ander te helpen.”

“Op onze website https://www.buurtgezinnen.nl/waar/groningen/midden-groningen/ staat meer informatie over de gezinnen voor wie we op dit moment hulp zoeken. Graag kom ik in gesprek met inwoners van Midden-Groningen die de helpende hand willen en kunnen bieden.”

Wethouder Evert Offereins draagt Buurtgezinnen een warm hart toe: “Niet in elke situatie is het nodig om professionele hulp in te schakelen om vooruitgang te boeken. Gewoon medemenselijk contact helpt vaak al om een verbetering van de situatie op gang te brengen en escalatie te voorkomen. Dat is wat Buurtgezinnen doet en dat past goed in onze visie om de sociale veerkracht te versterken in de samenleving van Midden-Groningen. Het loont in vele opzichten om ook via Buurtgezinnen te investeren in de toekomst van de kinderen. De schaarse professionele hulp blijft zo beschikbaar voor situaties waar dit noodzakelijk is.”