Profielschets voor nieuwe burgemeester ligt voor aan gemeenteraad

De profielschets waarmee Midden-Groningen op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester is afgerond en ligt op donderdag 23 november voor aan de raad. De raad bespreekt de profielschets dan met de Commissaris van de Koning en stelt deze formeel vast. De profielschets kan worden gezien als een vacaturetekst voor de functie van burgemeester. De tekst is tot stand gekomen met inbreng van inwoners en na gesprekken met de ambtelijke organisatie en wethouders.

Inwoners konden tussen 18 oktober en 1 november via een vragenlijst aangeven welke eigenschappen zij graag terug willen zien in hun nieuwe burgemeester. In totaal hebben 440 inwoners dit gedaan. Daaruit komt naar voren dat de nieuwe burgemeester vooral benaderbaar en verbindend moet zijn. Ook vinden inwoners het belangrijk dat de burgemeester zich extra sterk maakt voor een veilige gemeente. De belangrijkste resultaten uit de vragenlijst worden op een aparte pagina weergegeven in de profielschets en zijn verwerkt in de tekst.

De bijzondere openbare raadsvergadering waarin de profielschets wordt besproken vindt plaats op donderdag 23 november om 19.00 uur. De locatie is de raadzaal van het Huis van Cultuur en Bestuur, Gorecht-Oost 157 in Hoogezand. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Na vaststelling van de profielschets gaat de procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester van start. Het doel is dat de burgemeester in juli volgend jaar wordt geïnstalleerd.