Energietoeslag voor lage inkomens in Midden-Groningen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om ook in 2023 alle huishoudens in Midden-Groningen met een inkomen van maximaal 125% van het sociaal minimum een energietoeslag uit te keren van 1300 euro. Dat komt neer op 6,7 miljoen euro.

De hoge inflatie en gestegen energiekosten ondermijnen de koopkracht in Nederland, vooral van mensen met een laag inkomen. Het kabinet heeft in 2023 allerlei maatregelen getroffen om mensen bij te staan bij de koopkrachtproblemen. Om aan de gestegen energiekosten tegemoet te komen is er vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond ingesteld voor de energie. Ook de energietoeslag voor 2023 is zo’n maatregel.

Wethouder Evert Offereins: “Hoewel de energiekosten sinds 2022 weer wat zijn gedaald is deze tegemoetkoming vanuit het Rijk belangrijk. Onze inwoners die van een minimuminkomen moeten rondkomen worden extra hard geraakt door de prijsstijgingen van het afgelopen jaar. In navolging van de landelijke afspraken zorgen wij voor een zo snel mogelijke uitkering van de extra toelage.”

Alle huishoudens in Midden-Groningen met een inkomen tot maximaal 125% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor de energietoeslag. Midden-Groningen koos er al in 2022 voor om de energietoeslag aan een grotere groep huishoudens uit te keren dan het Rijk adviseert (120%). De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat dit aansluit bij de inkomensgrens van de andere gemeentelijke minimaregelingen.

Het budget van het Rijk is ook in 2023 niet voldoende om in Midden-Groningen uitvoering te geven aan deze grotere doelgroep van 125% van het sociaal minimum. De bijdrage van het Rijk is overigens hoger dan in 2022. Voor 2023 komt de gemeente Midden-Groningen nog 800.000 euro tekort. Omdat de gemeenteraad al in februari 2023 500.000 euro voor de energietoeslag 2023 had gereserveerd vraagt het college de gemeenteraad nu om 300.000 euro aan aanvullende extra financiering uit de Reserve Maatwerk Fonds Energiecrisis.