Verbouwing en aankoop pand voor opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Sinds maart 2022 zijn 3 opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen geopend in de gemeente Midden-Groningen, waar in totaal 284 Oekraïense vluchtelingen wonen. Het langer voortduren van de oorlog was voor de gemeente aanleiding om te kijken of de opvanglocaties voor langere termijn goed bewoonbaar zijn. De opvanglocatie in Slochteren voldoet. De locatie in het voormalig gemeentehuis in Muntendam wordt gesloten, omdat op die plek het centrum van Muntendam wordt vernieuwd. De locatie Astronautenlaan in Hoogezand (voormalig schoolgebouw) is ongeschikt voor de langere termijn, vanwege de capaciteit van stroom en warm water, gebrek aan privacy en de indeling. Daarom startte de gemeente een zoektocht naar nieuwe plekken voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente heeft het pand De Poort (Kerkstraat 2) in Hoogezand gekocht (onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad). De Poort wordt verbouwd, waarna er ruimte is voor 80 Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad wordt hierover in november geraadpleegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft ervoor gekozen om het voormalige schoolgebouw aan de Astronautenlaan in Hoogezand te verbouwen, zodat daar een goede plek geboden kan worden aan 80 Oekraïense vluchtelingen, 15 meer dan nu mogelijk is. Dit had ook de voorkeur van de daar wonende Oekraïners.

In de zoektocht naar een vervangende opvanglocatie heeft de gemeente gekeken naar gebouwen en grond waar de gemeente al eigenaar van is en naar eigendommen van anderen. Er is gezocht naar plekken waar voldoende ruimte is, met voorzieningen in de buurt en die langere tijd kunnen worden gebruikt. Uiteindelijk is de keuze gevallen op aankoop en verbouwing van pand De Poort in Hoogezand en verbouwing van de huidige locatie aan de Astronautenlaan in Hoogezand. Dit zijn vanwege de omgeving, de kosten en de tijd de beste opties.

De Poort
De kosten voor de aankoop van het gebouw De Poort aan de Kerkstraat 2 bedragen € 1,85 mln. De verbouwingskosten zijn € 475.000,-. Deze kosten worden volledig vergoed door de rijksoverheid. De verbouwing begint in december. Hiervoor is een vergunningaanvraag ingediend. De verwachting is dat de Oekraïners in het voorjaar van 2024 van Muntendam naar de twee locaties in Hoogezand verhuizen.
De Poort aan de Kerkstraat 2 is ook een interessante aankoop voor de gemeente, omdat het op een zichtlocatie ligt bij binnenkomst van Hoogezand vanaf de A7. De aankoop van het pand geeft de gemeente meer invloed op de bestemming en de ontwikkeling van deze locatie als het geen opvanglocatie meer is.

Voormalige schoolgebouw Astronautenlaan
De verbouwing van de opvanglocatie in het voormalige schoolgebouw aan de Astronautenlaan begint in november. Er worden sanitaire voorzieningen aangelegd in het pand (nu buiten de locatie) en er wordt een extra keuken en wasruimte toegevoegd. Ook wordt de locatie zo ingericht dat bewoners meer privacy hebben.
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We hebben gezocht naar een goede opvangplek voor de bewoners van de opvanglocaties die veel hebben meegemaakt en ver van huis een veilig thuis proberen te creëren. Er lijkt nog geen einde te komen aan de oorlog in hun thuisland. Om ze hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen is het belangrijk om rust te creëren voor deze bewoners en zo min mogelijk tussen opvanglocaties te verhuizen. Zij hebben hun leven hier inmiddels opgebouwd en we kunnen ze met de aankoop en verbouwing van De Poort en verbouwing van de Astronautenlaan een goede plek bieden waar ze langere tijd kunnen wonen.”