Gemeente maakt samen met inwoners en ondernemers plan voor centrumgebied Slochteren

Meerdere plekken in het centrumgebied (erfgoedplein en het havengebied) van Slochteren zijn in slechte staat of aan vernieuwing toe. Het erfgoedplein voor de Houtstek wordt eind 2023 nieuw ingericht. Voor de rest van de omgeving van het havengebied moeten nog plannen worden gemaakt. Het college heeft besloten om een procesbegeleider opdracht te geven om voor het havengebied en voor het plein bij de boerderij van Staatsbosbeheer samen met de inwoners van Slochteren aan de slag te gaan met een nieuwe invulling. Daarmee volgt het college de signalen van inwoners, (vaar)recreanten en politieke partijen.

Ideeën en wensen ophalen tijdens inloopbijeenkomst
De gemeente organiseert op 2 oktober een inloopbijeenkomst in de Houtstek in Slochteren. Tijdens die avond kunnen inwoners van en ondernemers in Slochteren hun wensen en ideeën over de invulling van het gebied aangeven. Alle inwoners en ondernemers hebben een brief ontvangen met meer informatie hierover.

Wethouder Markus Ploeger: “Door het verbeteren van de omgeving rond de Slochterhaven krijgt het centrum van Slochteren een nieuw aanzien. Hierdoor krijgt Slochteren weer een mooi en interessant centrumgebied waar inwoners van Slochteren trots op zijn en waar toeristen en recreanten graag verblijven. We vinden het belangrijk de wensen en ideeën van de bewoners en ondernemers hierin mee te nemen. Ik hoop dat velen naar de bijeenkomst komen en hun ideeën en zorgen of vragen met ons delen. Dan kunnen we samen een mooi plan voor het centrum van Slochteren maken.”