Noodopvang asielzoekers in Eurohal Zuidbroek gesloten

Sinds september 2022 ving het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in de Eurohal in Zuidbroek maximaal 500 asielzoekers op. De gemeente Midden-Groningen heeft hier het afgelopen jaar aan meegewerkt met de nadrukkelijke afspraak dat de noodopvang in september 2023 stopt. Inmiddels zijn alle bewoners van de noodopvang in Zuidbroek naar andere locaties gegaan en is de opvang in Zuidbroek gesloten.

De gemeente Midden-Groningen zegde toe maximaal een jaar te helpen bij de opvangproblematiek in Nederland. Deze periode hing samen met de landelijke afspraken over opvang van asielzoekers. En het sloot ook aan op de afspraken die in de provincie Groningen met alle Groninger gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid zijn gemaakt over het aantal opvangplekken voor asielzoekers voor 2023 en 2024.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn spreekt zijn dank uit naar de inwoners van Zuid- en Noordbroek: “Er is door onze inwoners vrij ontspannen gereageerd op de noodopvang, wat toch een aanzienlijke verandering is voor een dorp. Er waren buiten de Eurohal ook bijna geen incidenten. Sterker nog, een groep asielzoekers heeft meerdere keren zwerfafval opgeruimd in en om Zuidbroek. Op deze manier konden ze iets terugdoen voor de omgeving en verveelden ze zich even niet. De situatie in de noodopvang was verre van ideaal door het gebrek aan privacy en ruimte, het lange wachten op de IND-procedure en regelmatig nieuwe groepen. Dat verklaart dat er in de noodopvang momenten van spanning zijn geweest. Maar al met al is het goed verlopen.”