Midden-Groningen sloopt 10 oude scholen en gymlokalen

De gemeente Midden-Groningen gaat na de zomervakantie 10 leegstaande gebouwen slopen. In het kader van het programma Vrijkomende Locaties maken oude scholen, gymlokalen en wijkgebouwen plaats voor nieuwe ontwikkelingen in verschillende wijken in de gemeente. De gebouwen zijn vrijgekomen omdat de gebruikers een nieuw onderkomen hebben gekregen.

Sloop
De oude gebouwen worden gesloopt omdat ze in slechte technische staat zijn. De gebouwen zijn niet energiezuinig en niet bevingsbestendig. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Door te slopen ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in de wijk zoals bijvoorbeeld woningbouw. Hierover gaat de gemeente met de omwonenden in gesprek. Voor een aantal locaties zijn nog geen concrete plannen. Maar omdat een gebouw behouden veel geld kost, is de keuze gemaakt om tijdig te starten met slopen.

Op verschillende locaties in de gemeente worden de oude gebouwen gesloopt. Onder andere in Sappemeer, Hoogezand, Meeden, Slochteren en Muntendam. De aanbesteding is afgerond en nu maken de aannemers samen met de slopers een plan hoe ze het beste kunnen slopen. De direct omwonenden worden hierover geïnformeerd zodra het plan klaar is. De huidige bewoners van de gebouwen zijn al geïnformeerd.

Programma Vrijkomende Locaties
De gemeente heeft veel gebouwen in eigendom. Een deel van deze gebouwen is verouderd en vraagt om een nieuwe ontwikkeling. Dit kan zijn herbestemming, verkoop, renovatie of sloop en herontwikkeling. Al deze gebouwen zijn samengevoegd in het programma Vrijkomende Locaties. Speerpunt van dit programma is de realisatie van woningbouw.

Planning
De aanbesteding voor de sloop is afgerond en is aan drie verschillende aannemers gegund. Met deze aannemers vindt komende periode afstemming plaats over de specifieke sloopplanning per locatie. Het streven is om alle gebouwen voor oud en nieuw gesloopt te hebben. Zodra de exacte planning bekend is, worden per locatie omwonenden hiervan op de hoogte gebracht.

Toekomstige invulling
In het kader van het programma Vrijkomende Locaties wordt nagedacht over de toekomstige invulling. Zodra meer bekend is, krijgen de omwonenden hierover bericht.