Gemeente volgt keuze van omwonenden Het Loeg in Muntendam

De riolering en de wegverharding aan Het Loeg in Muntendam is in een slechte staat en aan vernieuwing toe. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om de verkeersroute met asfalt te gaan aanleggen en niet met klinkers zoals in eerdere plannen van de herinrichting stond. Daarmee volgt het college het advies van de omwonenden aan het Loeg in Muntendam.

Wethouder Markus Ploeger: “Het Loeg is een belangrijke doorgangsroute voor Muntendam. Het college vindt het belangrijk dat wij de keuze van de bewoners hierin kunnen meenemen. Verkeersveiligheid en leefbaarheid komen op deze manier mooi samen”.

Voorbereiding
De gemeente is in 2022 gestart met de voorbereidende werkzaamheden en er is een inloopavond georganiseerd voor de aanwonenden. De bewoners werden geïnformeerd over de plannen om de riolering te vervangen en gevraagd om over de herinrichting van Het Loeg na te denken. De meerderheid van hen is niet voor klinkers maar juist voor asfalt. Hun zorg is dat klinkers geluid- en trillingenoverlast veroorzaken.

Onderzoeken
Vervolgens heeft de gemeente drie verschillende onderzoeken gedaan, waaruit bleek dat in de huidige situatie (verharding van asfalt) het geluid en trillingen nog binnen de normen vallen. Echter omdat het een drukke verkeersroute is en de omwonenden voor asfalt kiezen, is toch besloten om het nieuwe wegdek uit te voeren met asfalt.