Midden-Groningen zet extra in op samenwerking met inwoners

In 2021 is de tevredenheid van inwoners over de gemeente onderzocht (Quick Scan Lokale Democratie). Op basis hiervan heeft het college acties genomen om meer te werken vanuit de wensen en ideeën van inwoners zelf. Voor inwoners zijn nieuwe subsidies beschikbaar. Ook wordt duidelijk aangegeven hoe de gemeente kan helpen om plannen verder uit te werken.

Duidelijke aanspreekpunten voor inwoners
Alle 37 dorpen en wijken hebben een vaste dorps- of wijkwethouder en een gebiedsregisseur. Op de website van de gemeente staat met wie inwoners contact kunnen zoeken voor hulp bij een idee of plan. Kijk voor meer informatie op: https://www.midden-groningen.nl/uw-dorp-wijk.

Extra subsidies voor plannen van inwoners en bedrijven
De gemeente wil inwoners en bedrijven die zelf een idee of plan hebben zo goed mogelijk helpen. De gemeente Midden-Groningen doet daarom mee aan de nieuwe LEADER+ regeling. Hierdoor komt 5 jaar lang extra geld beschikbaar voor plannen en ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om plannen op het gebied van economie en toerisme en sociale verbinding en gezondheid (sport).

Sinds eind 2022 zijn er ook vergoedingen voor de dorps- en de wijkplannen. Alle 37 dorpen en wijken kunnen een eigen plan voor de toekomst maken. Dorpen en wijken kunnen subsidie krijgen voor het maken en het uitvoeren van deze plannen.

Snelle en duidelijke reactie
De gemeente wil dat iedereen snel antwoord krijgt. In het antwoord moet ook duidelijk staan wat iemand van de gemeente kan verwachten. De medewerkers van de gemeente werken hieraan door inwoners met vragen binnen 2 werkdagen terug te bellen en vragen binnen 3 werkweken af te handelen. Inwoners kunnen ook makkelijker een melding over de openbare ruimte doorgeven en krijgen een duidelijke reactie wat er met die melding gebeurd is.