Dorpsbos Kolham wordt weer ontmoetingsplaats

De eerste laanbomen staan weer in het Dorpsbos Kolham. Tijdens de officiële start hebben kinderen van basisschool Oetkomst samen met gedeputeerde Johan Hamster en wethouder Annemiek Hoesen – Spithorst acht mammoetbomen geplant. Het bos moest in 2022 gekapt worden vanwege een onveilige situatie. Het nieuwe bos krijgt een grote variatie aan boomsoorten die belangrijke natuurwaarde hebben én goed bestand zijn tegen klimaatverandering. Het gaat in totaal om 65.000 nieuwe bomen en struiken.

Uniek stukje Kolham
Het dorpsbos ligt op een ‘uniek stukje Kolham’ direct gelegen aan het dorpsrandpark en het Zwaneveldsgat. Samen zorgt dit voor een aantrekkelijke en natuurlijke overgang van het dorp naar de grotere natuurgebieden van ’t Roegwold. In het dorpsbos werd veel gewandeld en was voor de inwoners een belangrijke ontmoetingsplaats. Met het herplanten van het bos komen deze functies terug, wat goed is voor de leefbaarheid in het dorp.

Onveilige situatie
Het dorpsbos Kolham was ‘het gevaarlijkste bos’ van de provincie Groningen geworden. Vooral in het gedeelte met de fijnsparren vielen veel bomen om. Dit kwam door een optelsom van zeer droge jaren, gevolgd door soms natte winters, zware voorjaarsstormen en het kevertje de letterzetter dat in staat is om sparren uit te roeien.