Projectwethouders bij complexe projecten

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten tot een aanpassing van de portefeuilleverdeling. Het gaat hier om complexe portefeuille-overstijgende projecten die erbij zijn gebaat dat de aansturing en verantwoordelijkheid voortaan bij één portefeuillehouder komen te liggen.

Dat komt neer op de volgende wijzigingen: Erik Drenth wordt de wethouder voor het project Hart van Muntendam inclusief de locatiekeuze van het integrale kindcentrum. Na besluitvorming over de locatie voor het kindcentrum valt dit onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder onderwijs en behoort het kindcentrum niet meer tot het project. Evert Offereins wordt wethouder voor het project Integraal plan Zuidlaardermeer.

Wethouder Markus Ploeger: “In het collegeprogramma staat dat het college een gedreven team is, dat elkaar uitdaagt, elkaar aanspreekt, over de eigen portefeuilles heen kijkt en gerichte sturing geeft. Op basis hiervan constateren wij dat er op dit moment een tweetal expliciet genoemde onderwerpen in het collegeprogramma staan die vragen om een meer directe aansturing.”

Beide vraagstukken worden projectmatig opgepakt. Dit houdt onder andere in dat een stuurgroep en een (ambtelijke) werkgroep worden samengesteld en dat op basis van een projectopdracht wordt gewerkt. De stuurgroep komt onder leiding van de projectwethouder te staan met daarin ook de inbreng van andere (betrokken) portefeuillehouders.

Ten behoeve van een evenwichtige verdeling van taken wordt wethouder Ploeger dorps-/wijkwethouder voor de volgende wijken: Noorderpark, Westerpark, Oosterpark, Zuiderpark, Margrietpark, Boswijk, Sappemeer Noordoost en Compagniesterpark.

Het college heeft met deze verschuivingen oog voor het maatschappelijk belang van deze projecten. Het doel en de uitgangspunten van deze projecten maakt het college samen met de gemeenteraad inzichtelijk.