Vervolg plannen voor toekomst centrumgebied Muntendam

Het college vindt het van groot belang dat de inwoners, scholen en betrokken partijen meedenken over de plannen voor Muntendam. Vanuit het dorp en andere betrokkenen waren er zorgpunten over het vlekkenplan zoals vastgesteld door de gemeenteraad in maart 2022. Daarom heeft het college opdracht gegeven opnieuw naar de plannen voor Muntendam te kijken en is in overleg met inwoners en betrokkenen een nieuwe start gemaakt voor de ontwikkeling van het centrumgebied.

Ontwikkeling kindcentrum Muntendam
Veel zorgen over het vlekkenplan gingen over de plaats van het kindcentrum (2 scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang) in het centrumgebied bij het oude gemeentehuis. De verkeerssituatie met betrekking tot parkeren en de verkeersveiligheid stonden daarbij centraal. Omdat de scholen dringend aan nieuwbouw toe zijn, is dit als eerste opgepakt. Het nieuwe college heeft samen met inwoners en betrokkenen (MR-en, schoolleiding en schoolbesturen) onderzocht of de Ruitershorn een geschikte plek is voor het kindcentrum en op steun kan rekenen van de scholen, de inwoners en andere belanghebbenden. Dat onderzoek is uitgevoerd en de uitkomsten worden voorgelegd aan de raad.

Vervolg plannen voor centrumgebied Muntendam in 2023
Op 2 februari 2023 maakt de gemeenteraad een definitieve keuze voor de plaats van het kindcentrum Muntendam. Dan kunnen andere onderdelen zoals de bouw van nieuwe woningen, de invulling van oude gemeentehuis, een medisch en maatschappelijk centrum en het dorpshuis ook verder uitgewerkt worden. Inwoners van Muntendam kunnen erop rekenen dat ze een goed dorpshuis houden die dient als ontmoetingsplek en ruimte biedt aan alle activiteiten in Muntendam zoals deze nu ook georganiseerd worden. Het projectteam gaat daarvoor samen met inwoners en andere belanghebbenden aan de slag om te kijken wat het beste past bij Muntendam. Op deze manier wordt in de plannen rekening gehouden met de zorgen, vragen en opmerkingen van de inwoners van Muntendam.

Nieuwe plannen samen met inwoners en betrokkenen
De betrokken wethouders hebben aangegeven dat ze samen met inwoners en gebruikers in gesprek gaan over de toekomst en gewenste functionaliteiten bij de bouw van nieuwe woningen, de invulling van het oude gemeentehuis, medisch en maatschappelijk centrum en het dorpshuis. Er is daarover nog niets bepaald. De plannen worden in 2023 samen met inwoners en gebruikers van uitgewerkt. Inwoners die graag op de hoogte blijven of willen meedenken over het vervolg van het centrumplan Muntendam kunnen dit aangeven via centrumontwikkelingmuntendam@midden-groningen.nl.