Gemeenteraad verdiept zich op locatie in versterkingsopgave Slochteren

Op vrijdag 4 november bracht de gemeenteraad van Midden-Groningen een bezoek aan Slochteren om in gesprek te gaan over de versterking van woningen. In Slochteren moet bij een deel van de woningen worden onderzocht of deze veilig zijn voor de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Soms zijn lichte maatregelen voldoende, maar sloop en nieuwbouw is voor sommige woningen ook nodig. Over deze situatie en de rol van de gemeente daarin werden de raadsleden bijgepraat.

De gebiedsmanager van de Nationaal Coördinator Groningen, de organisatie die gaat over de versterkingsopgave, bracht de raadsleden op de hoogte van de voortgang van de versterkingsaanpak. Hij liet weten dat vrijwel alle adressen in Midden-Groningen die versterkt moeten worden momenteel in het traject zitten. Soms is het snel opgelost, bij andere woningen duurt het echter langer. Uiteindelijk moeten alle woningen in de gemeente veilig worden zodat iedereen op tijd de woning kan verlaten bij een aardbeving.

Ook de gemeente is direct betrokken bij de versterking van woningen. In het nieuwe Lokaal Plan van Aanpak dat eind dit jaar in de raad wordt besproken, wordt aangegeven in welke volgorde de versterking in Midden-Groningen wordt aangepakt. Inwoners worden daarbij waar nodig individueel ondersteund. De gemeente ziet er ook op toe dat de werkzaamheden met zo weinig mogelijk overlast verlopen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de wijken. Tegelijkertijd wordt vooruitgekeken door tijdens de versterking de openbare ruimte te verbeteren, onder andere met meer groen en aandacht voor wateroverlast.

Door middel van bezoeken als deze willen de raadsleden graag op locatie horen wat er in de gemeente speelt en hoe zij hierin iets kunnen betekenen. De informatie die naar voren komt, nemen de raadsleden mee bij besluitvorming in de gemeenteraad. Groepen bewoners of organisaties die ook graag eens in contact willen komen met de gemeenteraad, kunnen dat laten weten aan de griffie via griffie@midden-groningen.nl of telefonisch via 0598-373667.