Naturalisatieceremonie gemeente Midden-Groningen

Op woensdag 26 oktober hebben 20 inwoners van Midden-Groningen (13 volwassenen en 7 kinderen) in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand het Bewijs van Nederlanderschap ontvangen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Deze inwoners zijn oorspronkelijk afkomstig uit Joegoslavië, Syrië, Ethiopië, Zaïre, Sovjet-Unie, Iran en China. Zij hebben met een eed of belofte de verklaring van verbondenheid afgelegd, waarna de burgemeester hen het Bewijs van Nederlanderschap heeft overhandigd.

“Burgemeester Adriaan Hoogendoorn:”Tijdens deze ceremonie was er een grote groep inwoners van Midden-Groningen die het Nederlanderschap heeft gekregen. Veel verschillende verhalen en levengebeurtenissen kwamen tijdens deze bijeenkomst bij elkaar. Dit was zeer indrukwekkend. Als rode draad in hun verhalen speelde de bittere noodzaak om te vluchten uit oorlogsgebieden een belangrijke rol”.

Ik hoop dat zij allemaal hier echt hun plek zullen vinden. Iedereen brengt zijn of haar eigen geschiedenis, met vreugde en verdriet, mee. Hun achtergronden kunnen heel verschillend zijn. Daarom is het belangrijk om hier nu samen te werken aan een nieuwe toekomst. Het is fijn dat deze inwoners van Midden-Groningen nu ook het Nederlanderschap mogen verkrijgen. Ik wens hen veel geluk toe in onze gemeente.”