Botjes Zwembaai in Zuidbroek weer geopend

Op woensdag 13 juli heeft de gemeente de Botjes Zwembaai in Zuidbroek weer geopend voor zwemmers. Na onderzoek en aanpassingen van de gemeente Midden-Groningen, de zandwinner en waterschap Hunze en Aa’s heeft de provincie Groningen besloten dat de zwembaai weer veilig is om in te zwemmen.

Sluiting zwembaai
In april sloot de gemeente de Botjes Zwembaai in Zuidbroek. Het waterpeil was te hoog en de bodem was niet overal vlak. Hierdoor was het lastig te zien waar het water diep of ondiep was. Dat is gevaarlijk voor zwemmers en spelende kinderen.

Aanpassingen en onderzoek
De gemeente Midden-Groningen heeft de bodem van de zwembaai weer vlak gemaakt en de gaten opgevuld. Ook is de afvoer beter gemaakt, waardoor het waterpeil op het juiste niveau staat en blijft. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het contoleren van de veiligheid van de zwembaai en zandwinning. Zij kijken bijvoorbeeld naar de kwaliteit en diepte van het water, de bodem van de baai en of de oevers sterk genoeg zijn.