Rijk doet bijdrage aan gebiedsfonds windpark N33

Het gebiedsfonds Windpark N33 krijgt steeds meer vorm en inhoud. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt op verzoek van de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt eenmalig 1,79 miljoen euro bij aan het fonds.

Het fonds is bedoeld om de kwaliteit van leven te verbeteren en het gebied te versterken, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van fietsroutes. Het is de bedoeling dat het geld vooral terechtkomt in de gebieden waar de bewoners de meeste overlast ervaren. Naast de Rijksbijdrage komt een ander deel van het geld in het gebiedsfonds van de exploitanten van het windpark. Zij stoppen jaarlijks een bedrag in het fonds. Over een aanvullende bijdrage van de grondeigenaren wordt nog overlegd. Daarnaast investeren de regionale overheden (gemeenten en provincie) fors in diverse projecten in het gebied om de infrastructuur, leefbaarheid en sociale structuur in de regio te versterken.

Stichting
Vertegenwoordigers van de dorpen uit het gebied zijn samen met de gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen gestart met de oprichting van een stichting Gebiedsfonds Windpark N33. Deze stichting gaat het gebiedsfonds beheren en zal jaarlijks financieel bijdragen aan projecten die uit het gebied van het windpark worden voorgesteld.

Peter Verschuren, wethouder Midden-Groningen, mede namens de gemeenten Veendam en Oldambt: “De drie betrokken gemeenten bij het windpark N33 zijn blij met de bijdrage van het ministerie van EZK. Er is duidelijk vooruitgang geboekt bij de realisatie van een gebiedsfonds. Het gebied heeft in de afgelopen jaren een forse ruimtelijke ingreep opgelegd gekregen zonder daar reële invloed op te hebben gehad. De inwoners ‘betalen’ in verhouding een hoge prijs voor de noodzaak tot verduurzaming van onze energievoorziening. Het is daarom niet meer dan redelijk dat de dorpen in onze gemeenten nu de mogelijkheden krijgen naar eigen inzicht stappen vooruit te zetten in de eigen leefomgeving.”

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie: “De energietransitie stelt ons voor dilemma’s. We moeten in hoog tempo meer duurzame energie opwekken. Tegelijkertijd zie ik ook dat dat noodzakelijke tempo op sommige plekken lokaal tot onrust leidt of al heeft geleid, zoals in de omgeving van windpark N33. Om die reden heb ik besloten om bij hoge uitzondering een Rijksbijdrage van 1,79 miljoen euro te storten in het gebiedsfonds van windpark N33. Dit geld kan naar eigen inzicht worden ingezet, bijvoorbeeld om de leefbaarheid en duurzaamheid in de omgeving van het windpark te verbeteren.”