Midden-Groningen omarmt ‘Beweging van nul’ in de jeugdhulp

De gemeente Midden-Groningen heeft zich door een besluit van burgemeester en wethouders verbonden aan de doelstelling van de Beweging van nul, die wil bereiken dat nul kinderen niet optimaal thuis opgroeien.

De Beweging van nul is gestart door jeugdhulpprofessionals die de jeugdhulp stap voor stap willen verbeteren. De beweging heeft als doel “0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien”. Voor steeds meer jeugdhulpmedewerkers geeft dat doel houvast voor het dagelijks handelen. In Midden-Groningen is wethouder Peter Verschuren ambassadeur van de beweging. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten de beweging te omarmen en richtinggevend te maken voor het jeugdbeleid in de gemeente.

Verschuren: ‘Daarmee hebben we duidelijk voor ogen wat we uiteindelijk willen bereiken, maar het besluit heeft ook directe gevolgen. In contracten met zorgverleners leggen we vast wat we gaan doen om de doelen van de beweging te realiseren. Ook zal de gemeente in elke jaarrekening verantwoording afleggen over haar inzet om naar nul te komen en organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers van de sociale teams en andere hulpverleners om te bespreken wat zij kunnen doen.’