Gemeente Midden-Groningen betaalt eenmalige energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen

De gemeente Midden-Groningen betaalt vanaf april de eenmalige energietoeslag van € 800 uit aan huishoudens met een laag inkomen. Het rijk heeft besloten geld voor deze extra compensatie vrij te maken door de flink gestegen energieprijzen. De maatregel is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting die geldt voor alle huishoudens. Alle huishoudens met een inkomen dat gelijk of lager is dan 125% van het toepasselijke sociaal minimum komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.

Automatische uitbetaling voor huishoudens met uitkering
Alle huishoudens met een uitkering van BWRI ontvangen de energietoeslag in de maand april automatisch op hun bankrekening.

Schriftelijke aanvraag voor huishoudens zonder uitkering
Alle andere huishoudens kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij BWRI als hun inkomen gelijk of lager is dan 125% van het toepasselijke sociaal minimum. Meer informatie over het inkomen waarbij mensen recht hebben op de toeslag en hoe ze die aan kunnen vragen staat vanaf woensdag 6 april op de website van BWRI: https://www.bwri.nl/energietoeslag.

Wethouder Peter Verschuren: “Ik ben blij dat het geld voor de toeslag nu beschikbaar is. Het helpt, maar er zal meer nodig zijn, zeker voor mensen met een laag inkomen in een tochtig huis. En we zullen allemaal hard aan de slag moeten om woningen beter te isoleren. Als gemeente werken we daar ook aan: we komen met plannen om isolatie mogelijk te maken voor de huishoudens met de smalste beurs.”