Voortzetting Welzijn op Recept en Grip & Glans

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de voortzetting van projectonderdelen van het preventieve gezondheidsprogramma Zorg nabij. Het betreft de onderdelen Grip en Glans, Welzijn op Recept waarmee we werken aan het versterken van de sociale veerkracht, het verminderen van psychosociale klachten van mensen, en het ontlasten van huisartsenzorg en sociale teams. Door deze onderdelen te verlengen kan worden voortgebouwd op de positieve resultaten uit de eerdere fase. De verlenging kan worden gefinancierd uit de middelen die de gemeente Midden-Groningen heeft ontvangen voor sociaal-emotionele ondersteuning voor inwoners in het aardbevingsgebied.