Duurzaamheidsbeleid Midden-Groningen achter op schema

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Midden-Groningen ligt achter op schema, dat is de conclusie van de Rekenkamer Midden-Groningen. Het ontbreekt aan reële en meetbare doelen. Ook een structurele bekostiging ontbreekt.

Waar de rekenkamer wel tevreden over is zijn de plannen op het gebied van windmolens en zonneparken. Op dit onderwerp heeft de gemeente meetbare doelen en zijn de plannen gereed. Over een aantal thema’s is de rekenkamer niet tevreden. Zo lijkt het doel om het aardgasverbruik voor woningen met 50% te verminderen niet te worden gerealiseerd. Daarnaast wordt het duurzaamheidsbeleid van de gemeente bekostigd met tijdelijk geld. Het is onzeker of er na 2022 geld beschikbaar is om het beleid verder uit te voeren. De gemeente moet verder nog aan de slag met concrete plannen voor duurzaam ondernemen en circulaire economie. Als gevolg van de stijgende energieprijzen dreigt er ook energiearmoede. De gemeente heeft hiervoor nog geen concrete plannen om burgers tegemoet te komen.

In de raadscommissie van 17 februari is bijna twee uur gedebatteerd over de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer. De commissie bevraagde het college kritisch op het uitblijven van voortgang. Het voornemen om Fairtrade gemeente te willen zijn lijkt niet veel verder te zijn gekomen dan Fairtrade thee in het gemeentehuis. De commissie adviseert aan de gemeenteraad om de aanbevelingen van de Rekenkamer, zoals reële en meetbare doelen vast te stellen, over te nemen. Wethouder Peter Verschuren zegde toe om ontbrekende gegevens aan te leveren. De gemeenteraad besluit op 3 maart over de aanbevelingen van de Rekenkamer.