Midden-Groningen solidair met Oekraïne en hijst de vlag

Na jaren van vrede en vrijheid zijn we nu diep geschokt door de oorlog, die is ontstaan in Oost-Europa door de onrechtmatige inval van Rusland in Oekraïne. Bruut oorlogsgeweld is aan de orde van de dag. De internationale rechtsorde is hiermee aangetast en raakt daarbij iedereen in de wereld. Midden-Groningen hijst vandaag uit solidariteit de nationale vlag van Oekraïne. Daarnaast wil de gemeente in woord en daad deze steun verder gaan onderstrepen.

Het verhaal van vrede en vrijheid is er een die verteld moet blijven worden en dat is waarom ook de gemeente Midden-Groningen de solidariteit en steun uitspreekt aan de inwoners van Oekraïne. De internationale oproep en de sancties om deze oorlog te stoppen, wordt volledig gesteund door het gemeentebestuur.

De bevolking van Oekraïne biedt op een bewonderenswaardige manier verzet tegen deze agressie. Over de hele wereld maar ook in Rusland zelf wordt gedemonstreerd tegen deze gruweldaden. Inwoners, regeringen, internationale organisaties: het verzet is breed en massief en verdient blijvende steun om het tij te keren.

Burgemeester Hoogendoorn ‘Het hijsen van de vlag doen we vooral als morele steunbetuiging. Tegelijk is er het besef dat we nu op dit moment nog zo weinig kunnen doen voor de inwoners van Oekraïne. Samen met de andere Groningse gemeenten gaan we op zoek naar mogelijkheden om te kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opvang van vluchtelingen. Als gemeentebestuur kijken ook hoe we particuliere initiatieven van inwoners kunnen ondersteunen.’

Zodra de gemeente een beter beeld heeft bij wat er nodig is zal daar bekendheid aan gegeven worden.