Midden-Groningen wil extra mogelijkheden voor opladen elektrische auto’s

Het college van B&W heeft ingestemd met het raadsvoorstel Vaststellen Laadvisie. De gemeenteraad neemt op 28 april een beslissing. De snelle groei van het aantal elektrische auto’s is voor Midden-Groningen aanleiding om een laadvisie op te stellen. Daarin geeft de gemeente aan hoe ze wil zorgen dat er voldoende plekken komen waar de accu’s van de auto’s opgeladen kunnen worden.

Een belangrijk uitgangspunt van de visie is dat zoveel mogelijk geladen wordt op eigen terrein. Dat is voordeliger voor de gebruiker en minder belastend voor het elektriciteitsnet omdat er een bestaande netaansluiting wordt gebruikt. Waar laden op eigen terrein niet mogelijk is, kan een laadpaal in de openbare ruimte worden aangevraagd. Een laadpalenexploitant regelt dan namens de gemeente een laadpunt in de openbare ruimte. Deze paal komt op maximaal 250 meter van de woning van de aanvrager. Opladen op openbaar terrein met een snoer over het trottoir is niet toegestaan.

Wethouder Peter Verschuren: ‘Elektrisch rijden heeft de toekomst. Als gemeente speelden we daar nog onvoldoende op in. Met deze laadvisie doen we dat nu wel.’