Midden-Groningen krijgt 4 ton voor onderwijs Muntendam

De gemeente Midden-Groningen krijgt vanuit de RegioDeal 4 ton voor het onderwijs in Muntendam. Dit schooljaar is er al 65.000 euro beschikbaar om de eerste fase in Muntendam te starten. Het bestuur van de Regio Deal Oost-Groningen heeft daarnaast besloten om in 2023 en 2024 ongeveer 335.000 euro te reserveren voor obs Menterhorn en cbs De Parel in Muntendam zodat zij kunnen meedoen aan de pilot Tijd voor de Toekomst. Het college heeft het bedrag toegevoegd aan de beschikbare subsidies voor Tijd voor Toekomst.

Obs Menterhorn en cbs de Parel
Mariska de Vlugt, directeur CBS de Parel: “We gaan de komende tijd met ons team in gesprek om de plannen verder uit te werken. De eerste ideeën zijn er: we willen onder andere graag aan de slag met techniek en ondernemerschap samen met ondernemers uit Muntendam.”
Loes Koning, directeur OBS de Menterhorn: “Vanuit de kernwaarden van onze school willen wij cultuur en omgeving een grotere rol binnen ons onderwijs geven zodat leerlingen trots zijn op hun omgeving. Dit schooljaar gaan we met IVN in de omgeving van onze school hiermee starten.”
Samen gaan de scholen onderzoeken hoe ze de taalontwikkeling bij jonge kinderen kunnen stimuleren, zodat kinderen met meer bagage binnenkomen in groep 1.

Beide scholen krijgen hulp bij de uitvoering van hun plannen van innovatiebegeleider Annemiek Fransen en ook krijgt de nieuwe jeugdondersteuner in Muntendam extra uren om kinderen en ouders op weg te helpen bij sociaal-emotionele vragen.

Kansengelijkheid kinderen Midden-Groningen
Wethouder Erik Drenth: “Ik ben blij met deze investering van de Regio Deal Oost-Groningen in Muntendam. Met dit bedrag kunnen de kinderen in het dorp meedoen met de verrijkte schooldag. Vanuit het lokale programmaplan NPG Midden-Groningen zijn er in het schooljaar 2021- 2022 al vijf basisscholen gestart met een tweejarige pilot. De bijdrage vanuit Regio Deal Oost Groningen maakt het mogelijk dat de scholen in Muntendam hieraan mee kunnen doen. Dit is een belangrijk bijdrage om de kansengelijkheid van kinderen in Midden-Groningen te vergroten. Het college van burgemeester en wethouders besloot onlangs om verder te gaan met een plan voor nieuwbouw van de scholen in het centrum van het dorp, maar het gaat niet alléén om een mooie school, we moeten ook investeren in kinderen. Met het geld van de RegioDeal kunnen we de kinderen niet alleen een nieuw gebouw bieden, maar ook extra tijd op school. Dat vind ik een prachtige combinatie.”

Tijd voor de Toekomst
Doel van het programma Tijd voor Toekomst is de kansengelijkheid van kinderen te vergroten met de invoering van een verrijkte schooldag. Binnen een verrijkte schooldag krijgen kinderen van basisscholen die dat het hardst nodig hebben extra lestijd. Zo krijgen ze de kans om talent te ontwikkelen, leerachterstanden in te lopen, een bredere blik op de wereld te krijgen of hun fysieke en mentale gezondheid te vergroten. Het project Tijd voor Toekomst in Midden-Groningen is onderdeel van het lokale NPG-programma – Hart voor Jeugd. Na de pilotperiode gaat de gemeente evalueren en met de geleerde lessen het project aanpassen voor de jaren 2023 tot en met 2030. Dan kunnen er nog meer scholen meedoen.

Regio Deal Oost-Groningen
Regio Deal Oost-Groningen is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie Groningen en de 6 Oost-Groninger gemeenten: Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde. Samen investeren deze overheden 30 miljoen euro in de regio over een periode van 4 jaar (van 2020 tot en met 2023). In Midden-Groningen valt alleen het gebied van de voormalige gemeente Menterwolde hieronder.