Deel Hoofdstraat Noordbroek verboden voor doorgaand vrachtverkeer

Het college van B&W wil minder vrachtverkeer door de Hoofdstraat in Noordbroek en heeft besloten een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. Deze maatregel vloeit voort uit het Verkeersonderzoek Hoofdstraat Noordbroek. In dat onderzoek zijn, op verzoek van de gemeenteraad, verkeerstellingen gehouden op de Hoofdstraat Noordbroek. Uitkomst van het onderzoek is dat de hoeveelheid voertuigen (intensiteitswaarden) niet afwijkt van andere dorpen en past bij het type en de functie van de weg als hoofdstraat. Maar bewoners ervaren wel overlast van met name het vrachtverkeer. Daarom bekijkt het college, naast het inrijverbod, ook of uitbreiding van de 30 km zone mogelijk is.

Aanleiding onderzoek
De werkgroep N33 DAR (Dorps Adviesraad) heeft in 2020 een brief naar de gemeenteraad gestuurd om aandacht te vragen voor de verkeershinder in de Hoofdstraat in Noordbroek, zoals de hoge verkeersdruk (veel verkeer), met een hoge rijsnelheid en veel landbouw- en vrachtverkeer. Tijdens de bespreking van deze brief, heeft het college toegezegd om de verkeersbewegingen in Noordbroek te onderzoeken. Ook heeft het college toegezegd dat er overleg wordt met Rijkswaterstaat, provincie en de verschillende navigatiesystemen om deze weg uit routes te halen en zo minder verkeer in Noordbroek te krijgen.

Uitvoering verkeersonderzoek
Dat verkeersonderzoek is inmiddels uitgevoerd door verkeerstellingen te houden in de Hoofdstraat in Noordbroek tijdens meerdere seizoenen en in een periode van ruim een jaar. De conclusie is dat de intensiteit van de Hoofdstraat een waarde heeft tussen 1.500 en 2.200 motorvoertuigen per dag. Dit aantal verschilt niet veel per seizoen. De hoeveelheid voertuigen wijkt niet af van andere dorpen en past bij het type weg en de functie van de weg als hoofdstraat in Noordbroek.

Inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer
Hoewel de hoeveelheid voertuigen dus niet afwijkt, ervaren bewoners wel overlast van met name het vrachtverkeer. Om dit te verbeteren heeft het college onder andere besloten een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen, behalve voor bestemmingsverkeer. Hier wordt nog een verkeersbesluit over genomen voordat het uitgevoerd kan worden.
Handhaving op doorgaand vrachtverkeer is lastig. Daarom heeft het college ook de borden weggehaald voor doorgaand vrachtverkeer en is de route uit de routeplanners gehaald. Het doorgaand vrachtverkeer kan gebruik maken van de N33.
Daarnaast onderzoekt het college of de 30 km zone uitgebreid kan worden.
Het college heeft tot slot aan Rijkswaterstaat, de eigenaar van de N33, verzocht om “Slochteren” van de bewegwijzering bij de afrit Noordbroek te verwijderen. Dit is inmiddels gedaan.