Hoekpand Hoogezand terecht ontruimd en gesloten

Al jaren staat er een opvallend pand bij de hoofdentree van Hoogezand, op de hoek van de Meint Veningastraat en de Kerkstraat. De Raad van State heeft op 22 december 2021 in hoger beroep gezegd dat de gemeente Midden-Groningen (toen nog Hoogezand-Sappemeer) terecht heeft ingegrepen. Het pand is in december 2017 op last van de gemeente om veiligheidsredenen direct ontruimd en gesloten.

Er was acuut gevaar voor de bewoners en voorbijgangers. De bewoning moest toen tijdelijk gestopt worden. Het pand moest eerst gestut of gerepareerd worden. De eigenaar Havos Vastgoed heeft ervoor gekozen om het pand te repareren. Om die reden heeft de gemeente daarna bewoning opnieuw toegestaan.

Wethouder David de Jong is blij met deze uitspraak: “We zagen ons genoodzaakt om in 2017 een ingrijpende maatregel te moeten nemen en ik ben blij dat de rechter ons daarin steunt. Ons streven was en is erop gericht de hoofdentree van Hoogezand te verbeteren en te verfraaien. Het moge duidelijk zijn dat het uiterlijk en de uitstraling van dit pand niet past in deze visie. Wij zullen daarom verder gaan om hierin verbetering te realiseren.”

Procedure
De eigenaar heeft eerst bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Hoogezand-Sappemeer tot het toepassen van bestuursdwang. Bij een daaropvolgend beroep bij de rechtbank Groningen is de eigenaar ook in het ongelijk gesteld.

Herstel motivering
De Raad van State heeft de gemeente er afgelopen zomer op gewezen dat de onderbouwing van het besluit uit 2017 onvoldoende was. De gemeente heeft toen een uitleg toegevoegd aan het oorspronkelijke besluit. De Raad van State vindt het ‘gerepareerde’ besluit in orde en vindt de gebruikte manier van ingrijpen terecht en gepast. Vanwege de noodzakelijke aanvulling van het besluit, is de gemeente veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.