De Toverboom, van bewonersinitiatief naar algemene voorziening

Stichting de Toverboom en de gemeente Midden-Groningen gaan samenwerken om de ontwikkeling van talenten en vaardigheden van kinderen en hun ouders te bevorderen. Het bewonersinitiatief dat al enkele jaren actief is in de wijk Gorecht-West in Hoogezand, ontvangt de komende twee jaar subsidie van de gemeente als algemene voorziening.

Stichting de Toverboom
Stichting de Toverboom is gestart als bewonersinitiatief in de wijk Gorecht-West in Hoogezand waarbij activiteiten en zomerkampen werden aangeboden aan kinderen in de buurt. De Toverboom biedt een slimme combinatie van ondersteuning, opvang en activiteiten. Tijdens de activiteiten is veel aandacht voor persoonlijke groei, zelfredzaamheid en talentontwikkeling van de kinderen. Een van de belangrijkste succesfactoren van de Toverboom is dat ouders actief worden betrokken bij het werk van de stichting. Ook leren ouders van elkaar, doordat zij kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Ouders kunnen zich met hun kinderen aanmelden via de website van Stichting de Toverboom: https://www.toverboompje.nl/.

Rebecca Albers van Stichting de Toverboom: “It takes a village to raise a child, en alleen door een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie te bieden kom je tot de kern. Vanuit deze kern kun je een basis leggen van wederzijdse vertrouwen door te doen wat je zegt en wat er nodig is zonder daarbij een waardeoordeel te vellen.”

Wethouder Verschuren is enthousiast over de samenwerking met stichting de Toverboom: “De Toverboom richt zich op kinderen en hun ouders en wat gezinnen zelf of samen met hun netwerk kunnen doen om problemen aan te pakken. Daar willen we als gemeente graag een handje bij helpen. En de Toverboom bereikt ook veel kinderen en ouders uit kwetsbare situaties die zich daar thuis voelen. Een doelgroep die voor professionele organisaties juist moeilijk te bereiken is.”