College: vervangende nieuwbouw voor BWRI

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om BWRI in vervangende nieuwbouw te huisvesten aan de Molenraai in Sappemeer en budget hiervoor beschikbaar te stellen. BWRI is het bedrijfsonderdeel van de gemeente Midden-Groningen dat zich bezighoudt met werk, re-integratie en uitkeringen.

“De huisvesting van BWRI moet dringend aangepakt worden,’ licht wethouder Peter Verschuren toe. ‘BWRI is nu verdeeld over drie gebouwen die sterk verouderd zijn, niet voldoen aan de Arbonormen en erg duur zijn in onderhoud en stokkosten. Bovendien maakt de verdeling over drie locaties het heel lastig om optimale dienstverlening te bieden aan onze inwoners.”

Nieuwbouw goedkoper dan huidige gebouwen
Bureau abcnova heeft een aantal huisvestingsvarianten voor BWRI onderzocht. Daaruit blijkt dat nieuwbouw het meest passend is en dat de jaarlijkse kosten van nieuwbouw lager zijn dan de huidige jaarlijkse huisvestingskosten van de drie panden. Er is vervolgens gekeken naar wat een goede locatie is voor de nieuwbouw. Nieuwbouw op één van de huidige locaties van BWRI, aan de Molenraai, komt daarbij als best haalbare mogelijkheid naar voren. Die uitkomst komt overeen met de conclusie die de colleges van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in 2016 trokken. Op basis van het Globaal Programma van Eisen werd toen geconstateerd dat centrale huisvesting van BWRI op de bestaande locatie aan de Molenraai de meest wenselijke optie is.

Financiering
Voor de vervangende nieuwbouw is een totale investering nodig van 15,2 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit onder andere uit de nieuwbouwreserve van het Huis van Cultuur en Bestuur, de verkoop van de vrijkomende gebouwen en gronden, de besparingen in de exploitatie van de drie huidige gebouwen en het budget dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd.