College zoekt dialoog met Welkoop

Op 26 augustus 2021 heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over het beroep van Welkoop tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor (her)bouw van de winkel in Hoogezand. De rechtbank heeft het beroep van Welkoop gegrond verklaard.

Gesprek
Het college van burgemeester en wethouders hecht groot belang aan een duurzame oplossing met Welkoop. Daarom wil het college blijvend in gesprek zijn met Welkoop om mogelijkheden te bespreken. Hiervoor wordt op kort termijn opnieuw een gesprek gepland om een voorstel te bespreken dat passend is voor zowel Welkoop als voor de gemeente.

Hoger beroep
Tegelijkertijd heeft het college besloten om tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Hiervoor is gekozen om de positie van de gemeente in het bereiken van een goede planologische invulling voor Hoogezand-Noord te beschermen. Het college ziet inhoudelijke gronden en een aangescherpte motivering voor een geslaagd hoger beroep.