Bewustwordingsdagen Midden-Groningen: Samen sterk tegen ondermijning

Op 27 en 28 september organiseerde de gemeente Midden-Groningen de zogenoemde Bewustwordingsdagen voor de eigen medewerkers, in samenwerking met het RIEC Noord (Regionaal Informatie en Expertise Centrum voor Noord-Nederland). De Bewustwordingsdagen stonden in het teken van het overbrengen van kennis en het creëren van algemene bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

Wat is ondermijning?
Bij ondermijning zijn de illegale en de legale wereld flink met elkaar verweven. Criminelen beschikken over illegaal bezit, waardoor economische en sociale invloed en macht kan ontstaan. Dit haalt de samenleving waarin mensen op een eerlijke manier hun geld verdienen onderuit. Dat verschijnsel noemen we ondermijning.

Dekmantel
De burgemeester van Midden-Groningen, Adriaan Hoogendoorn, opende de Bewustwordingsdagen Midden-Groningen en lichtte het onderwerp toe: “In Midden-Groningen gaat de toenemende (drugs-)criminaliteit ook niet aan ons voorbij. Niet voor niets werd bijvoorbeeld in mei 2021 op initiatief van de Duitse politie een grensoverschrijdend, in Midden-Groningen gehuisvest drugscircuit opgerold. Een gemeente met zowel stedelijke als plattelandsgebieden biedt mogelijkheden als dekmantel voor criminelen om strafbare feiten te plegen. Een voorbeeld is het investeren in gebouwen om er geld mee wit te wassen en om er vervolgens andere criminele en/of frauduleuze activiteiten uit te voeren. We kunnen ondermijning alleen maar aanpakken als we dit als samenleving en overheid samen doen.”

Creëren van bewustwording
Tijdens de Bewustwordingsdagen kregen de medewerkers van de gemeente Midden-Groningen workshops over bewustwording rondom het thema ondermijning, de app Meld een Vermoeden en konden zij een kijkje nemen in de ondermijningscontainer waarbij ze in aanraking kwamen het productieproces van verschillende soorten drugs. Bij de aanpak van ondermijning door de gemeente heeft het RIEC Noord een adviserende en ondersteunende rol. Zij hebben gezorgd voor samenhang, expertise en ondersteuning tijdens deze dagen en hebben de medewerkers van de gemeente Midden-Groningen kennis laten maken met ondermijnende criminaliteit door het aanreiken van inspirerende workshops, het faciliteren van de ondermijningscontainer, maar ook door uitvoerende- en beleidsmedewerkers met elkaar in gesprek te laten gaan. Na deze Bewustwordingsdagen is het duidelijker geworden op welke signalen van ondermijning de medewerkers van de gemeente kunnen letten en wat er gedaan kan worden om dit aan te pakken.

Signalen melden
Niet alleen gemeenten en politie dragen bij aan het melden van signalen, ook de ogen en oren van inwoners zijn belangrijk. Sommige criminaliteit zie je niet als je niet goed kijkt, terwijl het onder je neus gebeurt. Bijvoorbeeld de buurman die een hennepkwekerij op zolder heeft of een bestelbus waaruit ‘s avonds laat een container wordt leeggegooid in de sloot. Er zijn verschillende signalen om drugscriminaliteit te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan grote hoeveelheden chemicaliën, stankoverlast of dure auto’s. Mensen die de signalen van ondermijning willen leren herkennen kunnen hun kennis testen op de website www.nietondermijnneus.nl. Hierdoor kunnen inwoners de signalen van ondermijning in hun buurt sneller herkennen en deze melden bij de politie. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.