Veiligheidsmonitor 2021 voor het eerst van start in Midden-Groningen

Voel jij je veilig in je buurt? Heb je hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1.700 inwoners van de gemeente Midden-Groningen. De gemeente doet dit jaar voor het eerst mee aan de Veiligheidsmonitor en hoopt zo meer informatie over (on)veiligheid in de gemeente te krijgen.

Doel van het onderzoek
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint deze week, de resultaten worden begin maart 2022 verwacht.

De gemeente gebruikt de resultaten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente.

Belang van de Veiligheidsmonitor
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is heel belangrijk dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Alleen als er veel mensen meedoen, ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Onderzoek per post
Deelnemers van het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop van de jaren is het onderzoek al in meer dan 300 gemeenten uitgevoerd.