Midden-Groningen sluit 2020 af met overschot van 1 ton

De gemeente Midden-Groningen sluit 2020 af met een positief resultaat van € 116.867. Het is voor het eerst sinds het ontstaan van de gemeente dat bij de afsluiting van het jaar geld over blijft. De gemeente Midden-Groningen heeft ook dit jaar een goedkeurende verklaring van de accountant gekregen.

In de najaarsnota 2020 voorspelde de gemeente nog een tekort van € 640.000, en bij het vaststellen van de begroting was het verwachte tekort zelfs € 913.000. Wethouder Erik Drenth: ”Ik ben blij met dit goede resultaat in deze uitdagende tijd. Door corona hebben we een bijzonder jaar achter de rug, waarin de pandemie grote gevolgen had voor onze gemeente. In 2020 hebben we geld overgehouden, maar de zorg over de toekomst blijft. We hebben een lange tijd te weinig geld van het Rijk gekregen voor onze taken in het sociaal domein. Daardoor zijn onze spaarpotten kleiner geworden. De herijking van het gemeentefonds hangt bovendien als een donkere wolk boven onze gemeente. Midden-Groningen dreigt voor miljoenen gekort te worden. Onze boodschap naar Den Haag blijft dat korten écht niet kan. Ondertussen gaat het college door met de goede weg die is ingeslagen. In totaal is in deze bestuursperiode voor 13 miljoen jaarlijks bezuinigd. Dat was een lastige en pijnlijke opgave, maar dat heeft er wel toe geleid dat we nu zwarte cijfers kunnen schrijven.”

Vervolg jaarstukken
Het college bespreekt op 15 juni de voorjaarsnota, waarin de stand van zaken in het lopende jaar en het meerjarenbeeld aan de orde zijn. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 1 juli 2021 en de Voorjaarsnota op 8 juli.