Geen windparken met grote windturbines in Midden-Groningen

Het college van de gemeente Midden-Groningen verklaart dat nieuwe initiatieven voor windparken met grote turbines niet mogelijk zijn in Midden-Groningen. Zij hoopt daarmee de onrust onder inwoners weg te nemen en geeft een duidelijk signaal af aan ontwikkelaars van windparken. Zowel in de bestemmingsplannen, het provinciaal omgevingsplan als in de nota Wind op Land zijn geen gebieden in Midden-Groningen aangewezen voor windenergie. Voor kleine windmolens is in Midden-Groningen wel ruimte en daarvoor is al eerder beleid vastgesteld.

Het gemeentebestuur heeft berichten ontvangen van inwoners en raadsleden over een ontwikkelaar die plannen heeft om aan de Siepweg te Hellum-Schildwolde en aan de Oostwoltjerweg te Siddeburen een rij grote windmolens te plaatsen. Deze plannen worden echter niet gehonoreerd. Het staat ontwikkelaars en grondeigenaren vrij om contracten aan te gaan, maar de gemeente zal partijen erop wijzen dat dit geen zin heeft, omdat plannen voor grote windmolenparken niet kunnen en zullen worden gehonoreerd.

Wethouder Jaap Borg: “Wij zijn ervan op de hoogte dat meerdere ontwikkelaars proberen posities te verkrijgen voor de plaatsing van windturbines in onze gemeente. De concrete plannen kennen wij niet. De ontstane onrust bij omwonenden is niet nodig en wil ik dan ook graag met deze verklaring wegnemen. Een nieuw windmolenpark met grote windturbines is in onze gemeente absoluut niet mogelijk”.