Provincie en gemeenten investeren in veilige infrastructuur voor fietsers

Nieuwe fietspaden, bredere fietspaden, opvallende oversteekplaatsen, veilige schoolroutes en fietsstroken. Het zijn een paar voorbeelden van veiligheidsmaatregelen voor de fietser in Groningen in de afgelopen jaren. De provincie en gemeenten gaven tussen 2017 en 2020 ruim € 12,5 miljoen uit aan de verkeersveiligheid van fietsers.

83 projecten
Groninger gemeenten maakten goed gebruik van de provinciale subsidie. In de meeste gevallen gebruikten ze de bijdrage voor het verbreden of aanleggen van nieuwe fietspaden. Ook investeerden gemeenten veel in fietsoversteken en in fietsstroken op de weg. Twee subsidies gingen naar een veilige schoolomgeving en drie naar fietsstraten, waar de fietser meer ruimte krijgt en de auto te gast is. De provincie Groningen verleende, verdeeld over drie aanvraagrondes, voor ongeveer € 6,7 miljoen aan subsidie. De Groninger gemeenten betaalden iets minder dan de helft mee aan de 83 fietsprojecten.

Fietsongevallen terugdringen
Al jaren stijgt het aantal (ernstige) slachtofferongevallen onder fietsers. Het terugdringen van deze ongevallen is een verantwoordelijkheid van zowel de provincie als de gemeenten. In 2017 stelde de provincie extra budget beschikbaar, die gemeenten de gelegenheid gaf om te investeren in de verkeersveiligheid van fietsers. Wegens succes kreeg de regeling een vervolg in 2019 en 2020 met een hoger budget.

Fietsvriendelijke provincie
De provincie steekt veel geld in de verbetering van het fietsverkeer. Door te werken aan nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verkeersveiligheid, voorzieningen en door het fietsen aan te moedigen. Zo wordt Groningen steeds meer een fietsvriendelijke provincie. Meer over de fietsambities van de provincie valt te lezen in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023.