Gemeenteraad overweldigd door ideeën voor Midden-Groningen

Op 24 maart lanceerde de gemeenteraad het project “Hart voor Aigenhaid” waarin er als proef €20.000 beschikbaar gesteld is vanuit het Nationaal Programma Groningen. Hiervoor konden inwoners van Midden-Groningen ideeën voor hun eigen buurt, wijk of dorp indienen op het digitale platform Stem van Midden-Groningen. De inwoners van Midden-Groningen reageerden enthousiast: 31 ideeën, 1.227 aangemaakte accounts, 12.000 website bezoekers en 1.432 steunbetuigingen. “Dit resultaat is boven verwachting. Op basis van de ervaringen van andere gemeenten, hadden we op 10 tot 15 ideeën gerekend”, aldus Erianne van der Burg, voorzitter van de begeleidingscommissie.

31 ideeën, 4 voldoen aan gestelde eisen
Alle ideeën zijn inmiddels getoetst aan de vooraf gestelde eisen voor projecten binnen het NPG. Hieruit blijkt dat vier projecten voldoen aan alle voorwaarden. Dit zijn:
Bloemenveld Hooge Horst, Martenshoek
Vos en Bos 2.0, Hoogezand-Sappemeer
Stap in het verleden, E-step naar je toekomst in Midden-Groningen
Dorpsommetje Westerbroek

Totaalbedrag winnende projecten
Het totaalbedrag voor de uitvoering van deze projecten valt niet binnen de beschikbaar gestelde €20.000. Echter de begeleidingsgroep van de raad is van mening dat de inzet van de inwoners met goede plannen beloond moet worden. Ze stellen daarom voor om de benodigde middelen à €57.900,- volledig beschikbaar te stellen aan de indieners van deze vier ideeën.

Geen stemronde
Het was de bedoeling om uiteindelijk via een stemronde te komen tot een top vijf. Helaas is uit de toetsing gebleken dat een stemronde overbodig is geworden. “We vinden dit uiteraard heel jammer. We hadden de inwoners graag zelf hun stem willen laten uitbrengen, maar dit is een pilot. We doen dit voor het eerst als gemeente en raad, dus we lopen tegen allerlei praktische zaken aan. Het belangrijkste is dat we recht doen aan alle ingediende ideeën”, zegt Erianne van der Burg.

Wat gebeurt er met de andere ideeën?
Dit betekent niet dat er niets wordt gedaan met de andere ingediende ideeën. ”We zijn enorm blij met de inzet die de inwoners getoond hebben en hun ideeën voor Midden-Groningen.”, aldus Erianne van der Burg. “Al deze plannen zijn beoordeeld en krijgen advies. Ze kunnen worden meegenomen in het traject van de ontwikkeling van dorps- of wijkplannen of misschien in een later stadium bij het NPG Midden-Groningen worden ingediend. Deze indieners krijgen een contactpersoon om hun plan verder uit te werken. Er zijn helaas ook een aantal ideeёn die we hebben moeten afwijzen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden”.

Feestelijke raadsvergadering 24 juni
De vier winnende ideeën kunnen hun idee komen toelichten tijdens de raadsvergadering van 24 juni. De raad zal dan officieel een besluit nemen over het beschikbaar stellen van het budget voor de uitvoering van deze vier projecten voor Midden-Groningen.