Dienstverlening Publiekszaken centraal gehuisvest in het Huis van Cultuur en Bestuur

Inwoners kunnen vanaf 12 juli 2021 bij het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand terecht voor alle gemeentelijke dienstverlening op het gebied van Publiekszaken. De gemeente Midden-Groningen kiest voor één centrale locatie voor het bestuur, de ambtelijke organisatie en de dienstverlening. Hiermee geeft de gemeente een vervolg aan de keuze die de gemeenteraden van de voormalige herindelingsgemeenten (Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer) in 2017 hebben gemaakt.

Wat betekent dit voor de inwoners?
Door Publiekszaken op één centrale plek te huisvesten kan de gemeente efficiënter werken en kan de gemeente veel ruimere openingstijden bieden dan nu het geval is. Het is straks bijvoorbeeld ook mogelijk om op meerdere avonden een afspraak te plannen. Door de verruimde openingstijden is de gemeente nog beter bereikbaar en sluit de gemeente beter aan bij de behoefte van de inwoners.

Dienstverlening op één locatie
De dienstverlening van Publiekszaken bestaat niet alleen uit het aanvragen en verstrekken van paspoorten, rijbewijzen, reisdocumenten enzovoorts. Ook de burgerlijke stand maakt hiervan deel uit: voor het doen van aangifte van geboorte, overlijden, huwelijk, het aanvragen van vergunningen, het melden van verhuizingen, naturalisatie en dergelijke kunnen inwoners straks in Hoogezand terecht.

Op dit moment wordt de dienstverlening nog vanuit drie locaties geleverd, waarbij de dienstverlening burgerlijke stand centraal vanuit Slochteren plaatsvindt. Voor de overige dienstverlening kan de inwoner nu terecht in Hoogezand en gedurende een beperkt aantal uren in Muntendam en Slochteren.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Met één centrale locatie voor de burgerzaken kunnen we onze inwoners nog beter van dienst zijn. Het is mogelijk om de openingstijden te verruimen en als we alles op één plek hebben kunnen we efficiënter en goedkoper werken. We blijven de mogelijkheid houden om documenten thuis te laten bezorgen. En ook blijven we inwoners thuis bezoeken wanneer zij niet in staat zijn naar het gemeentehuis te komen voor bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart.”

Dienstverlening Sociale Teams
De dienstverlening vanuit de Sociale Teams, zoals keukentafelgesprekken, zullen zoals vanouds decentraal worden aangeboden. Daar wordt de dienstverlening blijvend dichtbij georganiseerd door gebruik te maken van steunpunten in wijken en dorpen zoals dorpshuizen, buurthuizen, bibliotheken en multifunctionele centra.

Digitale dienstverlening
Inwoners komen steeds minder vaak naar het gemeentehuis. Een rijbewijs bijvoorbeeld hoeft nog maar één keer per 10 jaar te worden verlengd. Bovendien biedt de gemeente inmiddels veel van haar dienstverlening digitaal aan. Steeds meer inwoners vragen hun producten en diensten via de website aan. De gemeente zorgt voor gebruikersvriendelijke systemen waarmee zoveel mogelijk inwoners in staat zijn dit zelfstandig te gebruiken. Want hoe hoger de kwaliteit en kwantiteit van de digitalisering, hoe meer mensen digitaal zelfredzaam zijn. Dat betekent ook dat in de toekomst steeds minder mensen fysiek naar het gemeentehuis moeten komen omdat ze de dienstverlening digitaal kunnen regelen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We houden uiteraard ook rekening met inwoners die minder of niet digitaal vaardig zijn. We leveren onze dienstverlening digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is.”

Wat gebeurt er met de andere gemeentehuizen
Door de ontwikkelingen rondom Corona werken meer medewerkers thuis. Medewerkers zullen ook in de toekomst vaker thuiswerken. Daardoor is er in het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand voldoende capaciteit om alle medewerkers een werkplek te geven en de gemeentehuizen in Muntendam en Slochteren geheel te sluiten. De locatie in Muntendam is onderdeel van het nieuwe centrumplangebied Muntendam. De gemeente kijkt nog naar de herbestemming van het gebouw in Slochteren.

Huis-aan-huis folder
Vlak voor de verhuizing naar het Huis van Cultuur en Bestuur (begin juli) verspreidt de gemeente een folder huis-aan-huis waarin staat waar en wanneer de inwoners terecht kunnen voor welke dienstverlening en vanaf wanneer dit precies ingaat.