Onderzoek naar datalek bij Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het IMG is een onderzoek gestart naar een datalek. Momenteel wordt er overgestapt naar een nieuw administratiesysteem voor schadeafhandeling. Bij het overzetten van documenten van het oude naar het nieuwe systeem is iets misgegaan waardoor er een datalek is ontstaan. Het gaat om 40.000 documenten.

Er is afgelopen week één melding gedaan door een aanvrager die ineens inzage kreeg in een online document van iemand anders dat in zijn online dossier was beland. Dit zogenoemde ‘Mijn dossier’ is alleen voor die specifieke aanvrager in te zien (na inlog met DigiD). Het IMG is daarop een onderzoek gestart en heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.