Gemeenteraad lanceert project “Hart voor Aigenhaid”

De gemeenteraad van Midden-Groningen wil haar inwoners graag meer betrekken bij belangrijke beslissingen van de gemeente. Inwoners weten immers het beste wat goed is voor hun buurt, wijk of dorp en wat hun omgeving zo ‘aigen’ maakt. Er is als proef €20.000 beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Programma Groningen voor ideeën die uit de wijken en dorpen zelf komen.

5% lokale NPG budget voor initiatieven inwoners
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd om 5% van het lokale NPG-budget (4,75 miljoen Euro) te reserveren voor initiatieven van de inwoners van Midden-Groningen. Met “Hart voor Aigenhaid” wordt hiermee een start gemaakt. “De gemeenteraad is van mening dat de inwoners beter en meer betrokken moeten worden bij belangrijke beslissingen die juist hún leefomgeving betreffen”, aldus Adriaan Hoogendoorn, voorzitter van de gemeenteraad.

Digitale proef
“Hart voor Aigenhaid” gaat geheel digitaal via de website stemvan.midden-groningen.nl Stem van Midden-Groningen is een digitaal platform waar je als inwoner in gesprek gaat, ideeën deelt en mee kunt beslissen over bepaalde onderwerpen binnen de gemeente. Als proef beginnen we met “Hart voor Aigenhaid” en een bedrag van €20.000.

Waarom ‘slechts’ €20.000?
De komende jaren zal er vanuit de gemeente, in het kader van het Nationaal Programma Groningen, meer budget beschikbaar komen voor initiatieven vanuit de inwoners. De gemeenteraad wil graag kijken hoe een digitaal platform hierbij kan helpen. Met Hart voor Aigenhaid willen we hier ervaring mee op doen voor de komende jaren.

Hoe werkt het?
Inwoners, verenigingen, scholen etc. uit Midden-Groningen kunnen van 24 maart tot en met 5 april hun ideeën met een maximum van €20.000 plaatsen op Stem van Midden-Groningen en vervolgens ‘likes’ verzamelen. Uiteindelijk volgt een stemronde. De besluitvorming over de top 5 van ingebrachte ideeën zal in de raadsvergadering van 24 juni plaatsvinden.