Voorlopige schadebedrag jaarwisseling 5.475 euro

De afgelopen jaarwisseling is in Midden-Groningen relatief rustig verlopen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is daar positief over: “In alle opzichten is deze jaarwisseling beduidend beter verlopen dan eerdere jaren. Een compliment aan onze inwoners is op zijn plaats. We gaan door op de ingeslagen weg. Het tegengaan van vernieling en afvalverbranding blijft een hoge prioriteit. Oud en Nieuw staat voor gezelligheid; vandalisme hoort daar niet bij. De volgende jaarwisseling willen we meer in samenspraak met de dorpen en de wijken voorbereiden. Door de corona-crisis was dat in 2020 niet goed mogelijk.”

De indruk bestaat bij gemeente, politie en brandweer dat de intensieve samenwerking om afvalverbrandingen tegen te gaan goed heeft gewerkt. Het aantal afvalverbrandingen was weer lager dan vorig jaar. De jaarwisseling wordt nog nader geëvalueerd, maar wel is duidelijk dat de schadepost aanzienlijk lager is dan voorgaande jaren. De schade aan gemeentelijke eigendommen, zoals bebording en straatmeubilair, is voor deze jaarwisseling voorlopig becijferd op 5.475 euro. In 2019 bedroeg de schade 31.250 euro en 2020 23.459 euro.

Daarnaast is nog sprake van schade aan gazons, plantsoenen (155m2) en verhardingen van wegen en trottoirs (92m2). Ook de schade aan de gazons en wegverhardingen is nu beduidend lager. In 2020 was 553m2 gazon en plantsoen beschadigd. Van de wegverhardingen moest toen 589 m2 worden schoongemaakt of gerepareerd.

De brandweer is in heel Midden-Groningen totaal 47 keer uitgerukt, tegen 49 keer het jaar ervoor. In Hoogezand-Sappemeer was er sprake van een lichte daling van het aantal uitrukken (36 tegen 41), afgezet tegen een lichte stijging aan uitrukken buiten deze kernen (11 tegen 8).