Komst opruimtoren voor weghalen gasputten Uiterburen

Het definitief weghalen van de 10 aanwezige gasputten door de NAM op de locatie Uiterburen, aan de Galgeweg in Zuidbroek is weer een stap dichterbij gekomen. Vanaf 13 oktober komt de opruimtoren (in delen) naar de locatie en wordt daar opgebouwd.

Opbouw opruimtoren
De opruimtoren is een toren die speciaal ontworpen is voor het definitief verwijderen gasputten die niet meer in gebruik zijn. Deze wordt vanaf 13 oktober opgebouwd op de locatie Uiterburen. De NAM verwacht dat ze vanaf 18 oktober kunnen starten met de daadwerkelijke opruimwerkzaamheden. Dat zal naar verwachting dan nog 26 weken in beslag nemen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Tussen 13 en 18 oktober wordt de opruimtoren in delen naar de locatie vervoerd. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. De opruimwerkzaamheden zullen 24/7 plaatsvinden en kunnen gepaard gaan met geluid op de locatie en extra verlichting rondom de opruimtoren. NAM zal het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en haar uiterste best doen om eventuele overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Locatie Uiterburen
De locatie Uiterburen is de eerste locatie van het Groningen gasveld waar de gasputten definitief worden afgesloten en opgeruimd. De locatie is al sinds 2008 buiten gebruik en de volledige bovengrondse installatie is verwijderd. Als laatste stap worden de achtergebleven gasputten opgeruimd met de speciaal hiervoor ontworpen opruimtoren.