Twee aanhoudingen in faillissementsfraude

De FIOD heeft op 15 september een 41-jarige man en een vrouw van 29 jaar aangehouden. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Hoogezand zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op administratie.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na aangifte door een curator van faillissementsfraude. Een failliete thuiszorgonderneming weigerde de curator inlichtingen en administratie te verstrekken, ook waren vermoedelijk goederen uit de failliete boedel verdwenen. Het vermoeden is dat deze onderneming door middel van valse facturen ruim 1,5 miljoen euro aan thuiszorg heeft gedeclareerd bij verschillende zorgverzekeraars en de gemeente. Het geld zou van de bedrijfsrekening naar de privé-rekening van de vrouw zijn overgeboekt en dat werd deels direct contant opgenomen. De thuiszorgonderneming is sinds 13 november 2018 failliet.