Gemeente besluit stemlocaties toegankelijker te maken

De gemeente Midden-Groningen heeft besloten de stemlocaties in de gemeente aan te passen aan de hoogste normen voor toegankelijkheid. Dit gebeurt naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de toegankelijkheid van de stemlocaties door bureau Ongehinderd. De gemeente heeft dit onderzoek in 2019 laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat veel locaties nu niet aan de normen voor toegankelijkheid voldoen. De gemeente streeft naar een 100% toegankelijkheid van de stemlocaties bij de volgende verkiezingen. Het college vraagt daarom de gemeenteraad om het budget voor de aanpassingen beschikbaar te stellen bij het vaststellen van de begroting 2021.

Iedereen doet mee in Midden-Groningen
Gemeenten zijn vanaf 2019 wettelijk verplicht om toegankelijke stemlocaties te bieden. Naast deze wettelijke plicht streeft Midden-Groningen er naar dat iedereen in de gemeente volledig en volwaardig mee kan doen. Het aanpassen van de stemlocaties is dan ook een van de stappen die de gemeente neemt op weg naar een steeds beter toegankelijk Midden-Groningen.

Wethouders staan vierkant achter de aanpak
Verantwoordelijke wethouders Jan Jakob Boersma en Erik Drenth staan vierkant achter de aanpak. Wethouder Boersma geeft aan: “De gemeente Midden-Groningen is natuurlijk wettelijk verplicht tot aanpassingen. Maar daar bovenop maken wij als gemeente de morele keuze om te investeren en direct ook aan de allerhoogste normen hiervoor te voldoen. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat inwoners altijd mee moeten kunnen doen in Midden-Groningen.”

Uitvoering
Een deel van de aangewezen stemlocaties in de gemeente Midden-Groningen is eigendom van de gemeente zelf. Maar een deel van de stemlocaties is ook eigendom van andere organisaties. De gemeente stimuleert en ondersteunt deze externe gebouweigenaren de stemlocaties ook aan te laten passen. Wethouder Boersma: “Wij willen hier echt werk van maken. Daarom willen we zorgen dat er een subsidieregeling komt voor de externe gebouweigenaren, om deze aanpassing mede mogelijk te maken.”