Midden-Groningen presenteert jaarstukken 2019 en voorjaarsbrief

De gemeente Midden-Groningen sluit 2019 af met een tekort van 5,7 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening die het college aan de gemeenteraad voorlegt. Dit tekort is lager dan bij de najaarsnota, die in november 2019 in de raad lag. Toen werd nog een overschrijding van 6,2 miljoen euro voorspeld. De overschrijding heeft tal van oorzaken. De kosten voor de jeugdzorg zijn daarbij een van de grotere posten.

Belangrijk lichtpunt is dat de jaarrekening voor het eerst sinds het ontstaan van de gemeente Midden-Groningen een goedkeurende accountantsverklaring heeft gekregen.

Het college heeft tegelijkertijd de voorjaarsbrief vastgesteld. Daarin somt het college de actuele financiële ontwikkelingen op. Uit de brief blijkt dat voor het maken van een sluitende begroting in 2021 ongeveer 1,5 miljoen aan structurele bezuinigingen nodig is. In de voorjaarsbrief staat daarnaast een eerste raming van de kosten van de coronacrisis. Midden-Groningen gaat bij deze eerste inzichten uit van 500.000 euro in 2020 en een structureel nadeel van 250.000 euro.

Wethouder Erik Drenth: ”Midden-Groningen houdt een financieel kwetsbare positie. We hebben een tekort opgelopen dat we uit de reserve moeten dekken en staan weer voor een bezuinigingsopgave. Het is een goed teken dat het tekort kleiner is dan eerder voorspeld, en dat de bezuinigingsopgave sinds februari niet gegroeid is. Anders dan de afgelopen jaren hoeven wij niet weer naar beneden bij te stellen. Daarnaast verdient onze organisatie een grote pluim voor de goedkeurende accountantsverklaring. We hebben in het verleden kritische rapporten gekregen. Daar is op gehandeld en er is verbetering gekomen. Dat we de basis op orde hebben helpt bij het aanpakken van de tekorten.”

De jaarrekening is door de coronacrisis iets later afgemaakt dan in eerdere jaren. De gemeenteraad spreekt daardoor na de zomer over de jaarrekening. Ook de bezuinigingsdiscussie in de raad is daardoor iets vertraagd, maar kan op tijd gevoerd worden voor het vaststellen van de begroting. De verwachting is dat het college in de loop van september voorstellen aan de raad doet voor de invulling van het tekort op de meerjarenbegroting.

De gemeenteraad spreekt op 2 juli over de voorjaarsbrief en zal op 15 september de jaarrekening vaststellen.