Sporten weer gedeeltelijk mogelijk voor kinderen en jongeren

Het kabinet heeft dinsdag 21 april gemeenten gevraagd om een lokale, praktische invulling te geven aan de corona-maatregelen die het gedeeltelijk mogelijk maken dat kinderen en jongeren weer kunnen sporten. Om die reden heeft de gemeente Midden-Groningen lokale richtlijnen opgesteld, die voortvloeien uit de landelijke richtlijnen. Vandaag zijn de sportverenigingen per brief geïnformeerd. De gemeente vertrouwt erop dat verenigingen zich houden aan alle richtlijnen en erop toezien dat ze worden nageleefd.

Wethouder Erik Drenth licht toe: “Het is goed nieuws voor kinderen en jongeren dat samen sporten weer beperkt mogelijk wordt. Met onze aanpak gaan we uit van vertrouwen in verenigingen en sportaanbieders. We rekenen erop dat iedereen zich aan de voorschriften houdt om het coronavirus te beteugelen. Wel vragen we een melding van alle activiteiten om te zorgen dat het niet te druk wordt op sportparken en in de openbare ruimte. Door buitensportlocaties ook open te stellen voor binnensportverenigingen willen we mogelijk maken dat alle kinderen en jongeren in de gemeente weer kunnen sporten. Juist in onzekere tijden als deze is sport en beweging heel belangrijk.”

Richtlijnen
Op het gebied van sport gelden vanaf 29 april 2020 de volgende richtlijnen in Midden-Groningen:
• Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer in de buitenlucht onder begeleiding in georganiseerd verband trainen. Verenigingen kunnen trainingen en andere sportieve activiteiten die buiten plaatsvinden voor de basisschooljeugd daarom weer volledig opstarten. Officiële wedstrijden blijven wel verboden omdat deze leiden tot reizen en meer contacten, en dus tot een hoger verspreidingsrisico.
• Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen weer onder begeleiding in georganiseerd verband sporten in de buitenlucht. Zij moeten daarbij wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook geldt dat de gemeente de verenigingen aanmoedigt om creatieve trainingsvormen hanteren waarbij het makkelijker is om 1,5 meter afstand te houden.
• Trainingen mogen een maximale duur hebben van 2 uur. Daarnaast dient er een half uur tussen twee trainingen te zitten om grote stromen mensen te voorkomen.
• Verenigingen kunnen hun activiteiten uitvoeren in de openbare ruimte of gebruik maken van een gemeentelijke buitensportaccommodatie. Ook verenigingen die normaliter binnen sporten kunnen nadenken over vormen van training die buiten kunnen plaatsvinden. De gemeente garandeert niet dat de openbare ruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is.
• Kinderen komen waar mogelijk zelfstandig naar de vereniging. Ouders die hun kinderen brengen moeten ook meteen weer weggaan. Het is niet de bedoeling dat ouders langs de lijn staan.
• Kleedkamers, kantines, clubgebouwen en sanitaire faciliteiten blijven gesloten. Kinderen moeten dus thuis omkleden en douchen. Dit geldt voor zowel kinderen tot en met 12 jaar als voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar.
• De gemeente roept verenigingen op om ook sportactiviteiten te organiseren voor niet-leden van de vereniging, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen.