Vooraankondiging waarschuwing vanwege bezit en opslag illegaal vuurwerk

In november 2019 heeft de politie in het kader van een onderzoek naar illegaal vuurwerk op het internet meerdere woningen in de gemeente Midden-Groningen doorzocht. Naar aanleiding van de doorzoeking is er een aanzienlijke hoeveelheid professioneel vuurwerk in beslag genomen. Het opslaan van professioneel vuurwerk in een woonomgeving kan ingrijpende gevolgen hebben voor de omwonenden. De schade die ontstaat bij een explosie kan zorgen voor onacceptabele maatschappelijke risico’s voor mens en milieu. In geval van brand zijn de hulpverleners niet op de hoogte van de aanwezigheid van de gevaarlijke stoffen, wat extra gevaar voor zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolge kan hebben. Om die reden vindt de gemeente het van belang dat er in het geval van illegaal vuurwerk in een woonomgeving zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk wordt opgetreden.

Om gevaarlijke situaties die gepaard gaan met het bewaren van professioneel vuurwerk in een woonwijk tegen te gaan, is het college van plan aan de betrokken partijen een formele waarschuwing op te leggen. Indien op (een van) de betrokken percelen binnen een periode van twee jaar opnieuw illegaal vuurwerk wordt aangetroffen, zal er aan de bewoner(s) een bestuurlijke boete ter hoogte van maximaal 21.750 euro opgelegd worden of zal de woning tijdelijk worden gesloten. Deze maatregel heeft betrekking op de openbare orde en veiligheid en staat los van de controles die voor de jaarwisseling uitgevoerd worden bij de vergunde vuurwerkverkooppunten.