Midden-Groningen proeftuin voor extra inzet voor kwetsbare nieuwkomers

De gemeente Midden-Groningen is gestart met een intensieve training voor een kwetsbare groep nieuwkomers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en mede daardoor een moeilijke positie dreigen te belanden. Wethouder Peter Verschuren gaf op 13 januari de aftrap in de eerste bijeenkomst van de cursisten.


De training wordt gesubsidieerd door het Rijk en is bedoeld om ervaringen op te doen als voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering die in 2021 van kracht wordt. Het project van Midden-Groningen is een van de proeftuinen die hiervoor is uitgekozen.

Wehouder Verschuren is daar erg blij mee: “Het is heel goed dat het kabinet met de nieuwe wet Inburgering afstapt van de illusie dat nieuwkomers zelf hun hele inburgering kunnen regelen, en het is extra mooi dat we in Midden-Groningen voorop kunnen lopen. We kunnen zo voorkomen dat mensen die de oorlogsellende ontvlucht zijn in nieuwe ellende komen: isolement en eenzaamheid.”

De training duurt een heel jaar en beslaat zeven dagdelen per week. Daarin krijgen de 25 deelnemers praktische taallessen en leren ze zaken als gezond leven, hun kinderen helpen op school, een sociaal netwerk opbouwen en inzicht krijgen in de financiële administratie. Naast de lessen gaan de cursisten ook aan de slag met activiteiten. Die verschillen per deelnemer en zijn afhankelijk van de mogelijkheden. Het kan gaan om betaald werk, een stageplaats, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld helpen op de school van de kinderen.

De gemeente werkt bij de training onder meer samen met Noorderpoort, Humanitas, Kwartier Zorg en Welzijn en Werkpro.